МБАЛ Сити Клиник - Свети Георги Монтанa"
МБАЛ СИТИ КЛИНИК
Свети Георги - Монтана
Инвестираме в здравето
МБАЛ СИТИ КЛИНИК
Свети Георги - Монтана
Инвестираме в здравето
МБАЛ СИТИ КЛИНИК
Свети Георги - Монтана
Инвестираме в здравето

За нас

Инвестираме в здравето

 В МБАЛ “Сити Клиник - Свети Георги” Монтана се прилага нов стандарт за качество в здравеопазването.

 Болницата е разположена на 5 000 кв.м. площ и разполага с 5 високотехнологични отделения, разпределени в стационарен и консултативно - диагностичен блок, база от 147 легла и 248 души висококвалифициран персонал. Изключително комуникативната локация, инвестициите в съвременна апаратура и екип на световно ниво, правят МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана най-модерната високотехнологична болница в Северозападна България. Болницата разполага и с единственото за региона отделение по „Кардиология“ с III-то ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Кардиология” и ангиографска зала, което е предпоставка пациенти от цялата област, със спешни кардиологични състояния, да получат качествено и навременно лечение.
  През месец март 2019 г., МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана преминава доброволна акредитационна оценка, която се извършва от Акредитационен съвет към Министерство на здравеопазването. Акредитацията на едно лечебно заведение е оценка на предлаганите здравните услуги, възможностите на болницата, както и възможностите за обучение на студенти и специализанти. Оценяват се организацията на дейността, необходимото оборудване, квалификацията на персонала, както и стандартите за качество на медицинските услуги. МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана е с отлична оценка за срок от 5 години за „Цялостна медицинска дейност на лечебното заведение“ и „Отделни медицински дейности“.

Нашият екип

В МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана с гордост заявява, че осигурява на пациентите си
най-добрите професионалисти в страната, сред които са:

проф. Младен Григоров
проф. Младен Григоров
д-р Любомир Досев
...
д-р Сашо Цветков
...
Последни новини
Д-р Любомир Досев: „Covid-19 може да причини възпаление на миокарда“
07.05.21г.

Д-р Досев, каква е връзката между Covid-19 и сърдечно-съдовите заболявания?

Инфекцията с Covid-19, като много други вирусни заболявания, може да причинява възпаление на миокарда, което е мускулния слой на сърцето или пе...

50% от настанените в Covid-19 сектора на МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ са на кислородо терапия
31.03.21г.

Половината от настанените в Covid-19 отделението на МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана имат нужда от кислородо терапия. Запазва се тенденцията за падане на възрастовия праг на приетите пациенти, които имат нужда...

МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана разкрива „Зелени коридори“ за ваксинация срещу Covid-19
25.03.21г.

 

100% от капацитета на Covid-19 отделението вече е запълнен.

На 27 и 28 март (събота и неделя) 2021 г., от 10:00 до 16:00 ч., МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана разкрива „Зелени коридори“ в своя вакси...

Възобновява се ваксинацията срещу Covid-19 в МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана
22.03.21г.

Електронният регистър на желаещите да се ваксинират срещу COVID-19 възобнови запасването за имунизация. Това стана възможно, след като  Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) потвърди ефикасността и безопасността на AstraZeneca, а изпълнит...