Апаратура

МБАЛ „Сити клиник - Свети Георги“ разполага с модерно и високотехнологично оборудване, което гарантира високо качество на предлаганите медицински услуги. Болницата е единствената в цяла България и Югоизточна Европа, която разполага с EchoLaser

EchoLaser е първата и единствена технология за лазерно лечение под ултразвуков контрол в реално време на заболявания с различна локализация. Научи повече...

64-срезов компютърен томограф Philips, единствен по рода си за целия регион. – закупен с финансовата подкрепа на ЕС, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Ангиографска система Philips Healthcare за диагностика и лечение на остър миокарден инфаркт (коронарография и поставяне на стент).

"Зелен лазер" за лечение на злокачествени заболявания на пикочния мехур и бъбречнокаменна болест.

Галерия