Цени и услуги

Цени и Услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ МБАЛ
„СИТИ КЛИНИК – СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕООД

Вид услуга Необходими документи Срок за предоставяне Такса
Писмено съощбение за смърт 1.Заявление
2.Декларация за съгласие за събиране и обработка на личните данни на заявителя
1 работен ден 0,00лв.
Издаване на болничен лист от лекуващ лекар/и Неприложимо 1 работен ден 0,00лв.
Издаване на дубликат наболничен лист Неприложимо 1 работен ден 2,00лв.
Издаване на медицинска документация(медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертиза и др.) 1.Заявление
2.Декларация за съгласие за събиране и обработка на личните данни на заявителя
2 работни дни 15,00лв.
Изготвяне на етапна епикриза при превеждане на пациент от едно лечебно заведение за болнична помощ в друго Заявление до управителя 1 работен ден 10,00лв.
Изготвяне на етапна епикриза при превеждане на пациент от едно лечебно заведение за болнична помощ в друго Заявление до управителя 1 работен ден 10,00лв.
Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебното заведение за болнична помощ Неприложимо 1 работен ден 0,00лв.
Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи 1. Заявление до управителя;
2. Декларация за съгласие за събиране и обработка на личните данни на заявителя;
3. Документ, доказващ правен интерес на заявителя.
3 работни дни 10,00 лв. + 0,10 ст./лист медицинска документация
Запознаване на наследници и роднини по права и по сребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация на починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи. 1. Заявление до управителя;
2. Декларация за съгласие за събиране и обработка на личните данни на заявителя;
3. Документ, доказващ правен интерес на заявителя.
3 работни дни 10,00 лв. + 0,10 ст./лист медицинска документация

ЦЕНИ НА ПЛАТЕНИ УСЛУГИ

Хирургичен преглед от болничен специалист 30.00 лв.
Урологичен преглед от болничен специалист 35.00 лв.
Неврологичен преглед от болничен специалист 30.00 лв.
the Неврологичен преглед от болничен специалист 30.00 лв.
Кардиологичен преглед от болничен специалист с кардиограма 40.00 лв.
Издаване на медицински документ, изискващ преглед 20.00 лв.
Издаване на медицински документ, неизискващ преглед 7.00 лв.
Издаване на дубликат на медицински документ 5.00 лв.
Дубликат на КТ на диск (ангиограф) 15.00 лв.
Дубликат на рентгенова снимка 15.00 лв.
Дубликат на ангиографско изследване 15.00 лв.
Мускулна инжекция 7.00 лв.
Подкожна инжекция 5.00 лв.
Венозна инжекция 10.00 лв.
Поставяне на абокат 10.00 лв.
Включване на система 10.00 лв.
Процедура инцизия с дренаж и анестезия 55.00л лв.
Поставяне, смяна или промиване на катетър 20.00 лв.
Превръзка на рана 15.00 лв.
Превръзка с допълнителна обработка на рана 20.00 лв.
Сваляне на конци 20.00 лв.
Отстраняване на кърлеж 20.00лв

Специализирани диагностични и терапевтични дейности

KAT Главен мозък 110.00 лв.
КAТ Гръбначен стълб 110.00 лв.
КAТ Бял дроб 145.00 лв.
КAТ Корем 145.00 лв.
Контрастно вещество 90.00 лв.
Рентгенография 22.00 лв.
Доплерова сонография 30.00 лв.
Тест за сърдечна недостатъчност 30.00 лв.
Холтер мониториране 50.00 лв.
Ехокардиография 50.00 лв.
Ехография на коремни органи 35.00 лв.
Eхография на щитовидна жлеза 35.00 лв.
Стрес тест (Велоергометрия) 40.00 лв.
Електрокардиография 10.00 лв.
Оптично влакно за „зелен“ лазер 380.00 лв.
Примка за трансуретрална биполярна резекция 90.00 лв.
Ролер за трансуретрална биполярна резекция 90.00 лв.
Електроенцефалография 30.00 лв.
Електромиография 30.00 лв.
Активна кинезитерапия за 1 процедура 12.00 лв.
Специализирана кинезитерапия при увреда на периферна нервна система 17.00 лв.
Мрежа на Роше ( 1 крайник) 35.00 лв.
Криотерапия ( 1 поле) 8.00 лв.
Парафинолечение ( 1 поле) 8.00 лв.
Мануален частичен масаж (яка, гръб, кръст, крайник) 17.00 лв.
Апаратен масаж на цяло тяло 27.00 лв.
Електростимулация ( 1 поле) 12.00 лв.
Ултразвук ( 1 процедура) 6.00 лв.
Бипулсатор (1 процедура) 6.00 лв.
Магнитна ( 1 процедура) 6.00 лв.
Интерферем ( 1 процедура) 6.00 лв.
Полистат ( 1 процедура) 6.00 лв.
Солукс ( 1 процедура) 6.00 лв.
Кварц УВЛ ( 1 процедура) 6.00 лв.
Лазер 16.00 лв.
Сантиметрия 5.00 лв.
Динамометрия 5.00 лв.

Избор на лекар/екип

Избор на лекар 400.00 лв.
Избор на екип 800.00 лв.

Платена хоспитализация

1 леглоден Отделение по нервни болести 100.00 лв.
1 леглоден Отделение по физикална терапия и рехабилитация 80.00 лв.
1 леглоден ОК, ОАИЛ, ОХ 100.00 лв.

Санитарен транспорт

Санитарен транспорт по желание на пациента извън град Монтана 1.20 лв. / км
Придружаване на пациента от медицински екип извън град Монтана 200.00 лв.
Санитарен транспорт по желание на пациента на територията на град Монтана 30.00 лв.

Други услуги

Такса Телевизия 3.00лв. / ден
Копирни услуги 0.20лв. / лист

- Допълнително поискани услуги се заплащат по калкулативни цени
- Физиотерапевтични процедури с медикаменти се провеждат със закупени от пациента препарати.
- Съгласно Наредба №49/2010г. пациенти, които са приети по клинични пътеки, но желаят да напуснат стационара преди изтичане на минималния болничен престой, заплащат на МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ ЕООД гр. Монтана разходите за всички извършени медицински дейности, процедури и разходвани средства за изследвания, медикаменти и леглодни. Тези пациенти задължително подписват Информирано съгласие за преждевременно прекратяване на болничния престой.

ЦЕНОРАЗПИСЪТ ВЛИЗА В СИЛА ОТ 26.10.2018г.