ПРОФ. МЛАДЕН ГРИГОРОВ

ПРОФ. МЛАДЕН ГРИГОРОВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ

Квалификация:

 • 1961 г. – Медицински университет София
 • 1964 г. – Придобита специалност по Физиотерапия и курортология в Медицински университет София
 • 1970 г. – Придобита специалност по Вътрешни болести в Медицински университет София
 • 1975 г. – Придобита специалност по Кардиоревматология в Медицински университет София
 • 1975 г. - Придобита научна степен Доцент
 • 1985 г. – Придобита научна степен Доктор на медицинските науки
 • Лекар ординатор във Вътрешно отделение
 • 1987 г. – Придобито научно звание Професор

Следдипломна квалификация:

 • 2003 г. – Инвазивна кардиология
 • 2006 г. – Здравен мениджмънт

Професионална кариера

Проф. Григоров завършва медицина през 1961 г. в МУ-София и до 1997 г. е военен лекар. Половин година по-късно е преместен във Военния санаториум в гр. Поморие, където работи в продължение на шест години. През това време взима специалност по физиотерапия и балнеология. След това е преместен за една година във Военния санаториум в гр. Банкя, като по това време печели конкурс за клиничен ординатор по вътрешни болести към Военно-медицинския институт в гр. София. От 1972 г. до 1975 г. е началник на функционален кабинет към Клиниката по сърдечносъдова и гръдна хирургия с началник проф. ген. майор Генчо Кръстинов, един от основоположниците на кардиохирургията в България. В изключително богатата му професионална и научна биография фигурира и ръководният пост на началник на лаборатория по функционална диагностика. Той е и основател и ръководител на първата у нас Клиника по функционална диагностика, както и на Клиниката по кардиология към Висшия военномедицински институт (ВВМИ), където работи от 1973 г. до 1988 г. Защитава докторантура през 1985 г., а през 1988 г. става професор. Малко след това оглавява Правителствена болница (1988 – 1992 г.), като под неговото ръководство тя е преобразувана в Кардиологичен център „Лозенец“ – модерно оборудван, с висококвалифицирани специалисти.

 • 1988 г. - 1993 г. – Директор Правителствена болница София
 • 1988 г. – 1993 г. – I ви Заместник началник на ВМА по лечебните дейности
 • 1993 г. – 2000 г. – Началник Клиника по кардиология във ВМА София
 • 2000 г. – 2016 г. – Началник Катедра по кардиология във ВМА София
 • 2016 г. – 2018 г. – Лекар в Отделение по Кардиология - методичен ръководител в МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги” ЕООД
 • 2018 г. – до момента – Началник Отделение по Кардиология в МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги” ЕООД

Автор е на 25 монографии и над 250 научни публикации и на четири учебника в областта на кардиологията, включително и на учебниците по специалността, по които в момента се подготвят специализантите по кардиология. Бил е научен ръководител на повече от 25 успешно защитили докторанти, както и на стотици специализанти. Повече от 25 години е участвал в изпитни комисии, като в част от тях е бил и техен председател. Ръководил е и Специализирания научен съвет по кардиология, пулмология и хематология. Бил член на Висшата атестационна комисия (ВАК) и зам.-председател на медицинската комисия на ВАК. Бил е и член на съвета на директорите на Български Кардиологичен Институт. Вече повече от двадесет години е Главен редактор на списанията „Медицински преглед“ и „Сърдечно-съдови заболявания“