Екип | МБАЛ Сити Клиник

Нашият екип

В МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана с гордост заявява, че осигурява на пациентите си най-добрите
професионалисти в страната, сред които са:

ПРОФ. МЛАДЕН ГРИГОРОВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ

m.grigorov@cityclinic-svetigeorgi.com

Д-Р ЛЮБОМИР ДОСЕВ

ИНВАЗИВЕН КАРДИОЛОГ

l.dosev@cityclinic-svetigeorgi.com

Д-Р ПЛАМЕН ДУНЕВ

КАРДИОЛОГ

p.dunev@cityclinic-svetigeorgi.com