Медиците от МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана спасяват живота на пациент с инфаркт и със съмнение за корона вирус.

Медиците от МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана спасяват живота на пациент с инфаркт и със съмнение за корона вирус.

49-годишният мъж, родом от Монтана, е приет в държавната болница в града, като освен с тежест и болки в гърдите, пациентът е и с Covid-19 симптоматика, което налага настаняването му в „Инфекциозно отделение“, взимането на проби и изпращането им за тестване в София. Електрокардиографията на мъжа показва тежък инфаркт,  който няма как да бъде обработен в държавната болница. Двете лечебни заведения реагират моментално и МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана изпраща линейка и екип с предпазни облека, за да докарат пациента в отделението по „Кардиология“, тъй като е единствената болница за областта с отделение по „Кардиология“ с III-то ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Кардиология” и ангиографска зала. Пациентът е спасен, като за момента състоянието му е стабилно и е изолиран в предварително определен сектор за пациенти със съмнение за Covid-19. В международния „Ден на здравето“, 07 април, лекарите, приели и извършили интервенцията, споделиха, че извънредната ситуация и страха от корона вирус епидемията не могат да попречат на медицинския и чисто хуманен дълг, нито да спрат приема на спешни пациенти, които имат нужда от помощ или са в застрашаващо живота състояние.  

Към момента все още няма резултат от пробите на спасения пациент, а МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана продължават да налагат процедурните мерки, в изпълнение на медицинските стандарти и указите на властите и стриктно да изпълняват всички наредби.    

 

За МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана:  

Многопрофилната болница е разположена на 5 000 кв.м. площ, разполага с 5 високотехнологични отделения, разпределени в стационарен и консултативно - диагностичен блок, база от 147 легла и 248 души висококвалифициран персонал. Изключително комуникативната локация, инвестициите в съвременна апаратура и екип на световно ниво, правят МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ Монтана наймодерната високотехнологична болница в Северозападна България. Лечебното заведение разполага с единственото отделение по „Кардиология“ с III-то ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Кардиология” и ангиографска зала, което е предпоставка пациенти от цялата област, със спешни кардиологични състояния, да получат качествено и навременно лечение. МБАЛ „Сити клиник - Свети Георги“ разполага с модерно и високотехнологично оборудване, което гарантира високо качество на предлаганите медицински услуги. Болницата е единствената в цяла България и Югоизточна Европа, която разполага с EchoLaser. Специалистите на МБАЛ „Сити клиник - Свети Георги“ Монтана са и първите родни лекари сертифицирани за пълноправно приложение на иновативната технология, преминали специализирано обучение за безкръвна и микроинвазивна терапия в Бергамо, Италия.