Изследване, прилагано в МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“, е включено в последното ръководство на Европейското кардиологично дружество.

Изследване, прилагано в МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“, е включено в последното ръководство на Европейското кардиологично дружество.

Изследване на NT - Pro BNP е включено в последното Ръководство(Guideline) на Европейското кардиологично дружество(ЕКД). ProBNP e диагностичeн биомаркер за сърдечна недостатъчност(СН) при пациенти със симптоми на систолна или диастолна дисфункция на лявата камера. Изследването е въведено от 2018 г. в МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ и се прави на пациенти с хронична сърдечна недостатъчност(ХСН), независимо че не е задължителна част от диагностично – лечебния алгоритъм за заболяването. Чрез него се доказва или отхвърля наличието на сърдечна недостатъчност.  В последното издание(2022 г.) на Ръководството на ЕКД изследването на NT - Pro BNP е изведено в диагностичния алгоритъм на второ място, след клиничния преглед и преди ехокардиографията, рентгеново изследване на бял дроб и т.н.