Д-Р ПЛАМЕН ДУНЕВ

Д-Р ПЛАМЕН ДУНЕВ

КАРДИОЛОГ

Квалификация:

 • МУ-Пловдив-2011г.-  Магистър  специалност- „Медицина“- награда за отличен успех от МУ Пловдив и БЛС
 • Обучение  по интензивна кардиология и ехокардиография-Университетска болница Виена , Австрия 2019г. –чрез стипендия
 • Завършен курс по радиотерапия и лъчелечение
 • Завършен курс по спортна физиология и спортна медицина
 • Курс по палиативна медицина
 • Курс – “Cardiology” - Weill Cornell Medical College – Salzburg, Austria - чрез стипендия- 2013 г
 • Курс – “Cardiac Imaging” - Weill Cornell Medical College - Salzburg, Austria - чрез стипендия- 2014 г
 • Курс – “Lipid Metabolism and Cardiovascular Risk” - Weill Cornell Medical College - Salzburg, Austria – /чрез стипендия/ - награда за най- добър клиничен случай  - 2015г
 • Курс – “Lipid Metabolism and Cardiovascular Risk - Weill Cornell Medical College - Salzburg, Austria - спечелена награда за представен клиничен случай и награда за 100% успеваемост на изпита- 2016г.
 • Курс на European Association of Cardiovascular Imaging  2014 г.
 • Курсове за програмиране на електрокардиостимулатори, имплантируеми кардиовертер-дефибрилатори (ICD) и кардио-ресинхронизиращи системи (CRT)
 • FCE Cambridge University – сертификат
 • Удостоверение за правоспособност за извършване на диагностични и терапевтични процедури под рентгенов контрол
 • Курс “Good Clinical Practice for Investigators in Bulgaria“
 • Член на БЛС
 • Стипендиант за 2013 г. на БЛС
 • Стипендиант за 2016 г. на БЛС
 • Двукратно носител на награда “Academic Excellence” на Weill Cornell Medical College в областта на липидния метаболизъм, атеросклероза и клинична липидология
 • Член на „Българското дружество по кардиология“
 • Член на Европеското дружество по Кардиология
 • Член на „Българското дружество по кардиостимулация и електрофизиология“
 • Член на европейската ритъмна асоциация
 • Член на „Lipoprotein (a) Foundation”
 • Член на „Central European Diabetes Association“
 • Подизследовател  и координатор в научни проекти и клинични проучвания

Професионална кариера:

 • 2020 г. - кардиолог - МБАЛ "Сити клиник - Свети Георги" Монтана
 • 12.2019 г- придобита професионална квалификация по електрокардиостимулация МУ-София
 • 07.2018 г. - Асистент към катедра по вътрешни болести на  МУ-София
 • 05.2018 г. - придобита професионална квалификация по инвазивна кардиология МУ-София 
 • 01.2018 г. -  придобита специалност по кардиология  МУ-София
 • 01.08.2015 г. - 12.2017 г. - лекар-специализант по кардиология - УМБАЛ „Александровска“, гр. София
 • 01.10.2013 г. - 31.07.2015 г. - лекар- специализант по кардиология - МБАЛ „Национална Кардиологична болница“, гр. София
 • 2011 - 2013 г. – лекар - медицински представител в „Сервие Медикал“ гр. Пловдив - с отлични препоръки