ЦЕНО ЛИЛОВ ЦЕНОВ

ЦЕНО ЛИЛОВ ЦЕНОВ

ХИРУРГ ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

Квалификация:

  • 1980 г. – Медицински университет София
  • 1988 г. – Придобита специалност по Хирургия
  • 2005 г. – Придобита специалност по Здравен мениджмънт в Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград

Следдипломна квалификация:

  • 2005 г. – Основи на лапароскопската хирургия

Професионална кариера:

  • 1980 г. – 1982 г. - Ординатор в Окръжен онкологичен диспансер гр. Враца
  • 1982 г. – 2004 г. – Хирург в МБАЛ „Христо Ботев” гр. Враца
  • 2004 г. – 2013 г. – Началник Операционен блок в МБАЛ „Христо Ботев” гр. Враца
  • 2013 г. – 2018 г. – МБАЛ „Вива Медика” гр. Враца
  • 2018 г. – до момента – лекар в Отделени по Хирургия в МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги” ЕООД